Επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλ 231.331.7583 για την ανάκτηση του κωδικού σας.